Ledig stilling som overingeniør

Hovedredningssentralen (HRS) har ansvaret for koordinering og ledelse av sjø-, land- og luftredningsaksjoner i Norge og fører tilsyn med redningstjenesten. Avdelingen i Bodø (HRS Nord-Norge) drifter også Norwegian Mission Control Centre (NMCC) som inngår i det globale Cospas-Sarsat programmet. Sentralen har sine lokaler ved Bodø havn. Kvalifikasjoner: Søker må;– ha teknisk bakgrunn og utdanning fra høgskolenivå…

Read More

Utvikling av Felles digitalt verktøy for aksjonsstøtte – Oppdatert informasjon

Hovedredningssentralen har henvendt seg til BarentsWatch (BW) i Kystverket og anmodet om at de sørger for å få utviklet et felles aksjonsstøtteverktøy for redningstjenesten til bruk for både offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner. Frivillige organisasjoners faglige forum (FORF) har, ved hjelp av en pengegave fra Gjensidigestiftelsen, bevilget 5 millioner norske kroner til arbeidet. Det er…

Read More

Utvikling av Felles digitalt verktøy for aksjonsstøtte

Erfaringer etter hendelsen på Gjerdrum romjulen 2020 og andre søks- og redningsoperasjoner de siste årene har avdekket at redningstjenesten ikke har tilstrekkelig digitale verktøy for samvirke på tvers mellom resursene ute på skadestedet eller i søksområdet. Hovedredningssentralen har derfor henvendt seg til BarentsWatch (BW) i Kystverket og anmodet om at de sørger får å få…

Read More

Nkom og HRS advarer mot falske nødmeldinger

Cospas-Sarsat er et internasjonalt satellittbasert søk- og rednings- (SAR) system for nødvarsling- og informasjonsdeling. Systemet består av nødpeilesendere (EPIRB, ELT, PLB), satellitter i ulike banehøyder (LEOSAR, GEOSAR, MEOSAR), nedlesestasjoner (LUT), kontrollsenter (MCC) og redningssentraler (RCC) som iverksetter SAR operasjon. Bildet ovenfor illusterer hvordan nødvarsling gjennom Cospas-Sarsat systemet fungerer. Nye nødpeilesendere har i tillegg mulighet for…

Read More

Ledig stilling som avdelingsdirektør

HOVEDREDNINGSSENTRALEN Hovedredningssentralen leder og koordinerer alle typer redningsaksjoner (land-, sjø- og luftredningstjeneste). Dette skjer enten direkte fra avdelingen i Nord-Norge eller fra avdelingen i Sør-Norge, eller gjennom oppdrag til underlagte lokale redningssentraler. Hovedredningssentralen har også et særskilt pådriveransvar for å vedlikeholde og videreutvikle samvirket innen redningstjenesten mellom hendelsene. Om stillingen Hovedredningssentralen har tidligere vært organisert…

Read More

Pressemelding: Kronprinsen til Redningstjenestens 50-års jubileum

Hovedredningssentralen markerer 20. – 21. september 2021 dette jubileet ett år på etterskudd med en jubileumskonferanse og en demonstrasjon av redningsressurser i Bodø Havn. I to dager vil viktige hendelser og tiltak med blikk på både fortid, nåtid og framtid bli presentert, diskutert og belyst i et utviklingsperspektiv for de 250 deltakerne på konferansen. Nyheten…

Read More

Evalueringsrapport kvikkleireskredet på Gjerdrum

Evalueringsrapporten om redningsaksjonen og den akutte krisehåndteringen av kvikkleirekatastrofen på Gjerdrum er ferdigstilt. Med denne rapporten starter neste fase i arbeidet etter denne hendelsen. Nå må læringspunktene omsettes til nye rutiner, endring av planverk, utvikling av nye digitale verktøy og kompetanseutvikling. Her vet vi at det allerede er mye godt arbeid som er påbegynt. Denne…

Read More

Øvelse Barents 2021

I samsvar med bilaterale avtaler mellom Russland og Norge har Øvelse Barents i mer enn 20 år med noen få unntak blitt gjennomført årlig. Russiske og norske beredskapsressurser øver i den sammen om søk, redning og bekjempelse av oljeforurensning i Barentshavet og nærliggende områder. På grunn av koronapandemien ble øvelsen i fjor kansellert og det…

Read More