HRS utlyser ledig stilling som førstekonsulent


HOVEDREDNINGSSENTRALEN

Hovedredningssentralen (HRS) har det overordnede ansvaret for koordinering og ledelse av sjø-, land- og luftredningsaksjoner i Norges redningsansvarsområde. HRS har også ansvaret for å føre tilsyn med de lokale redningssentralene, vedlikeholde kontakt med redningstjenestens samvirkepartnere, samt bidra i internasjonalt arbeid innenfor søk og redning.
HRS har to avdelinger i henholdsvis Bodø (HRS NN) og på Sola (HRS SN). Avdelingen i Bodø har sine lokaler i Jakhelln brygge i Bodø sentrum.

HRS utlyser en ledig stilling ved avdeling Bodø som 

FØRSTEKONSULENT  

 med tiltredelse etter nærmere avtale med arbeidsgiver.

Arbeidsoppgaver:

Generelt administrativt arbeid, herunder;

 • Saksbehandling med hovedvekt på behandling av refusjonskrav etter redningsaksjoner
 • Post- og arkivtjeneste
 • Regnskapsførsel og budsjettering
 • Turnusplanlegging
 • Lønnsrapportering
 • Referent under enkelte møter
 • Bistand ved gjennomføring av møter og andre interne aktiviteter
 • Annet forefallende arbeid av administrativ karakter

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen kontorfag eller andre administrasjonsrelaterte fag (økonomi, administrasjon, HR)
 • Relevant erfaring
 • God kjennskap til offentlig saksbehandling og Public 360
 • God kjennskap til offentlig regnskapsførsel (Contempus og Agresso)
 • Kjennskap til lønnsrapportering (SAP HR)
 • Kjennskap til redningstjenesten
 • Kjennskap til turnusplanlegging
 • Gode datakunnskaper
 • God engelsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også som del av team
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres

Vi søker en positiv og aktiv medarbeider med initiativ og pågangsmot. Jobben krever stor grad av selvstendighet og det er ønskelig med en person som har lang erfaring, gjerne fra andre offentlige virksomheter. Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

Lønn etter kvalifikasjoner i lønnsspenn kr. 435 000-550 000
For søkere med spesielle kvalifikasjoner og/eller lang erfaring kan høyere lønn vurderes.

Et aktivt og stimulerende arbeidsmiljø preget av fleksibilitet og utvikling

En hverdag preget av et bredt spekter av ansvarsområder

Medlemskap i Statens pensjonskasse

Gode velferdsordninger som fleksibel arbeidstid og treningfasiliteter

HRS Nord-Norge, operasjonsrommet, vinternatt (Foto: Frode Iversen)


Andre forhold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Hovedredningssentralen bidrar til regjeringens inkluderingsdugnad.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova §25.

Forespørsler om arbeidsmiljø, arbeidsstedets fysiske beskaffenhet og lignende rettes til seniorkonsulent Kari Storvik, tlf. 75 55 93 18 eller fung. avd.dir. Tore Wangsfjord, tlf. 75 55 93 01.

Søknadsfrist; 15. juli 2020.  

 

Søk på stillingen her:  https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/189043/foerstekonsulent