Rapporten ble overlevert Rapporten ble overlevert beredskapsministeren 25. februar.


Rapporten ble overlevert Rapporten ble overlevert beredskapsministeren 25. februar.