Skred fra Sorbmegaisai Lyngen i mars 2012. Foto: 330 skvadron/Forsvaret


Skred fra Sorbmegaisa i Lyngen, 19. mars 2012. Av et følge på seks personer, omkom fem.. Foto: 330 skvadron/Forsvaret