ALARM


HRS NORD NORGE (døgnvakt)
Alarm 75 55 90 00
Aksjoner og henv. 75 55 93 00
Presse 75 55 93 40
HRS SØR NORGE (døgnvakt)
Alarm 51 51 70 00
Aksjoner og henv. 51 64 60 00
Presse 51 64 60 10
MER

LES @HRSNordNorge

LES @HRSSorNorge

Om Hovedredningssentralen

Redningstjenesten i Norges styres fra Hovedredningssentralen. Den har to avdelinger med hvert sitt operasjonsrom, i Nord-Norge (Bodø) og Sør-Norge (Sola). Hovedredningssentralen har det overordnede koordineringsansvaret for all sjø-, luft og landredningstjeneste. Sjø- og luftredningstjeneste ledes og koordineres alltid direkte fra ett av de to operasjonsrommene knyttet til Hovedredningssentralen.

MER