SAR Rapport 2.0

SAR-Rapport 2.0 er et system der søk- og redningsrapporter fylles ut av de aktørene som deltok under en redningsaksjon. Rapportene inneholder blant annet erfaringer som er gjort under håndteringen, og eventuelle forhold som bør følges opp i ettertid.

Her kan du logge deg på SAR rapport 2.0

Redningshendelser er en viktig kilde til erfaring, læring og analysearbeid som kan videreutvikle både det faglige og organiseringen i redningstjenesten. Grunnlaget for å kunne rapportere erfaringer fra en hendelse er at man har notoritet for de beslutningene og vurderingene som er gjort i redningsaksjoner.

Alle hendelser skal rapporteres i det felles verktøyet som heter SAR-rapport. Det er innsatsleder fra politiet sammen med operasjonsleder som er ansvarlig for å fylle ut rapporten. De ulike ressursene som har gjort innsats i hendelsen, fyller ut sine rapporter for å få med spesifikke erfaringer fra hver enkelt aktør.

Rapportene gjør det mulig å hente ut statistikk og erfaringer innenfor ulike kategorier av hendelser og geografisk område.

Det er en rekke funksjonaliteter SAR rapport 2.0 vs. 1.0, avhengig av hvor i redningstjenesten man har sin funksjon. Det er altså for eksempel forskjeller mellom frivillige organisasjoner, 330 skvadronen og HRS.