Prosjekter

Hovedredningssentralen er involvert i en rekke prosjekter og øvelser av ulike slag.
Her kan du lære mer om noen av disse.

Skjermdump frå eit dataverktøy som viser ein søketeig.

Felles digitalt verktøy for aksjonsstøtte (FAKS)

Målet med dette prosjektet er at redningstjenesten skal i fremtida kunne anvende digitale løsninger for å effektivisere gjennomføring av søk- og redningsoppdrag ved å utnytte tilgjengelige teknologier og utveksle informasjon og data mellom aktører innen redningstjenesten i Norge.