HRS NORD NORGE (døgnvakt)
Alarm 75 55 90 00
Aksjoner og henv. 75 55 93 00
Presse 75 55 93 40

Det er døgnvakt for alarm, henvendelser om aksjoner og pressehenvendelser.
Administrasjonen er åpen fra kl. 8.00-15.30.

HRS SØR NORGE (døgnvakt)
Alarm 51 51 70 00
Aksjoner og henv. 51 64 60 00
Presse 51 64 60 10

Det er døgnvakt for alarm, henvendelser om aksjoner og pressehenvendelser.
Administrasjonen er åpen fra kl. 8.00-15.30.

ADMINISTRASJON

Direktør:        92 67 11 87
E-post:
Postadresse:     Hovedredningssentralen
             Postboks 1016
       8001 Bodø

Avdeling Bodø

Avdelingsdirektør: 75 55 93 01
Redningsinspektør: 75 55 93 02
Plan/opplæringsinspektør: 75 55 93 05
Økonomi/administrasjon: 75 55 93 03
Fax: 75 52 42 00
   

POSTADRESSE

Hovedredningssentralen Nord-Norge
Postboks 1016
8001 Bodø

BESØKSADRESSE

Hovedredningssentralen Nord-Norge
Torvgata 2
8006 Bodø

FAKTURAADRESSE

Hovedredningssentralen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim
Org.nr 971 390 425 (EHF)

ORGANISASJONSNUMMER

971 390 425

Avdeling Sola

Avdelingsdirektør: 51 64 60 01
Redningsinspektør: 51 64 60 02
Plan/opplæringsinspektør: 51 64 60 03
Økonomi/administrasjon: 51 64 60 83
Fax: 51 65 23 34
   

POSTADRESSE

Hovedredningssentralen Sør-Norge
Postboks 13
4097 Sola

BESØKSADRESSE

Hovedredningssentralen Sør-Norge
Flyplassveien 160
4055 Sola

FAKTURAADRESSE

Hovedredningssentralen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim
Org.nr 971 390 425 (EHF)

ORGANISASJONSNUMMER

971 390 425