Kontaktinformasjon

HRSNORD-NORGE

 

HRSSØR-NORGE

 

Det er døgnvakt for alarm, henvendelser om aksjoner og pressehenvendelser knyttet til pågående hendelser. Administrasjonen er åpen fra kl. 8.00-15.30.

ADMINISTRASJON

Direktør: 92 67 11 87
post@hovedredningssentralen.no

Postadresse:
Hovedredningssentralen
Postboks 1016
8001 Bodø