Presse

sanitet fra folkehjelpen som ser mot kamera.

I hektiske perioder kan prioriteringen av det operative arbeidet føre til noe venting ved slike henvendelser.

Henvendelser om pågående redningsaksjoner rettes hele døgnet til operasjonsrommet:

Hovedredningssentralen Sør-Norge, tlf. 51 64 60 10
Hovedredningssentralen Nord-Norge, tlf. 75 55 93 40

Sosiale medier

Hovedredningssentralen Sør-Norge og Nord-Norge informerer også om hendelser på X (tidl. Twitter) når vi har kapasitet til det: @HRSSorNorge og @HRSNordNorge

Du finner oss også Facebook & LinkedIn, men der vil du ikke finne informasjon om pågående hendelser.

Kommunikasjonsrådgiver

Anja Kristin Bakken, tlf. 482 00 284, e-post anja.bakken@hovedredningssentralen.no

Henvendelser som ikke gjelder pågående redningsaksjoner rettes på dagtid til:

Hovedredningssentralen Sør-Norge
51 64 60 01 (administrative spørsmål)
51 64 60 02 (operative henvendelser)

Hovedredningssentralen Nord-Norge
75 55 93 01 (administrative spørsmål)
75 55 93 02 (operative henvendelser)

BILDER

Ansvarlig redaktør
Direktør Jon Halvorsen