Presse

sanitet fra folkehjelpen som ser mot kamera.

I hektiske perioder kan prioriteringen av det operative arbeidet føre til noe venting ved slike henvendelser.

Sosiale medier

Hovedredningssentralen Sør-Norge og Nord-Norge informerer også om hendelser på X (tidl. Twitter) når vi har kapasitet til det: @HRSSorNorge og @HRSNordNorge

Du finner oss også Facebook & LinkedIn, men der vil du ikke finne informasjon om pågående hendelser.

Henvendelser om pågående redningsaksjoner rettes hele døgnet til operasjonsrommet:

Hovedredningssentralen Sør-Norge, tlf. 51 64 60 10
Hovedredningssentralen Nord-Norge, tlf. 75 55 93 40

Henvendelser som ikke gjelder pågående redningsaksjoner rettes på dagtid til:

Hovedredningssentralen Sør-Norge
51 64 60 01 (Administrativt)
51 64 60 02 (Operativt)

Hovedredningssentralen Nord-Norge
75 55 93 01 (Administrativt)
75 55 93 02 (Operativt)

Kommunikasjonsrådgiver

Anja Kristin Bakken
Telefon: 482 00 284
E-post: anja.bakken@hovedredningssentralen.no

BILDER

Ansvarlig redaktør
Direktør Jon Halvorsen