Presse

sanitet fra folkehjelpen som ser mot kamera.

I hektiske perioder kan prioriteringen av det operative arbeidet føre til noe venting for media ved henvendelser angående hendelser.

Henvendelser om pågående redningsaksjoner rettes hele døgnet til operasjonsrommet kun på disse nummerne:

Hovedredningssentralen Sør-Norge, tlf. 51 64 60 10
Hovedredningssentralen Nord-Norge, tlf. 75 55 93 40

Vi ber om at journalister ikke bruker de andre telefonnummerne inn til operasjonsrommet for mediehenvendelser. Dersom medietelefonen ikke besvares er det fordi det ikke er kapasitet til det.

Sosiale medier

Hovedredningssentralen Sør-Norge og Nord-Norge informerer også om hendelser på X når vi har kapasitet til det: @HRSSorNorge og @HRSNordNorge

Du finner oss også Facebook & LinkedIn, men der vil du ikke finne informasjon om pågående hendelser.

Henvendelser som ikke gjelder pågående redningsaksjoner rettes på dagtid til:

Kommunikasjonsrådgiver Anja Kristin Bakken, tlf. 482 00 284, e-post anja.bakken@hovedredningssentralen.no

Hovedredningssentralen Sør-Norge
51 64 60 01 (administrative spørsmål)
51 64 60 02 (operative henvendelser)

Hovedredningssentralen Nord-Norge
75 55 93 01 (administrative spørsmål)
75 55 93 02 (operative henvendelser)

BILDER

Ansvarlig redaktør
Direktør Jon Halvorsen