Presse


Mediehenvendelser om pågående aksjoner besvares normalt av redningslederne som er på vakt.

I hektiske perioder kan prioriteringen av det operative arbeidet føre til noe venting ved slike henvendelser.

Sosiale medier
Hovedredningssentralen Sør-Norge og Nord-Norge informerer også om hendelser på twitter når vi har kapasitet til det.
Twitter kontoer: @HRSSorNorge og @HRSNordNorge . Ved større aksjoner, og/eller når medieinteressen er særlig stor, kalles pressemedarbeidere inn for å betjene disse henvendelsene.

Ansvarlige redaktør
HRS Sør-Norge, Jarle Øversveen.
HRS Nord-Norge, Tore Wangsfjord.

Henvendelser om pågående redningsaksjoner rettes til:
Hovedredningssentralen Sør-Norge, tlf. 51 64 60 10
Hovedredningssentralen Nord-Norge, tlf. 75 55 93 40

Henvendelser som ikke gjelder pågående aksjoner rettes i kontortiden (0730 – 1500) til:
Hovedredningssentralen Sør-Norge
51 64 60 01 (Administrativt)
51 64 60 02 (Operativt)

Hovedredningssentralen Nord-Norge
75 55 93 01 (Administrativt)
75 55 93 02 (Operativt)

BILDER

LOGO / PROFIL

Logovarianter, skrifttyper og fargekoser kan lastes ned her.

>> Last ned pakket fil her