Personvernerklæring for Hovedredningssentralene

Det er ikke mulig å spesifisere nøyaktig hva slags informasjon dette dreier seg om, men det kan inkludere sensitiv informasjon. De primære kildene vil være den nødstedte selv, den eller de som melder noen savnet og den nødstedtes/savnedes familie.

Opplysningene føres inn i Hovedredningssentralenes logg for den enkelte redningsaksjon, men ikke i noe systematisk personregister.Opplysningene er ikke offentlig tilgjengelige, men kan bli utlevert til tredjepart som har juridisk rett til innsyn. Dette kan være politiet (for eksempel til bruk i søk etter antatt omkomne), Havarikommisjonen (for bruk i granskinger) eller andre.

Sensitiv eller identifiserende personinformasjon blir ikke gitt til media.

Hjemmelen for dette ligger i Politilovens § 27. Den behandlingsansvarlige er politimesteren i Salten for Hovedredningssentralen Nord-Norge og politimesteren i Rogaland for Hovedredningssentralen Sør-Norge. Avdelingsdirektøren på den aktuelle hovedredningssentralen har det daglige ansvaret.

Den som har behov for innsyn kan ta kontakt med den aktuelle Hovedredningssentralen på disse telefonnumrene eller epost-adressene:

For HRS Sør-Norge 51646000 post@jrcc-stavanger.no

For HRS Nord-Norge 75559300 mailto@jrcc-bodoe.no

Personvernombud

Personvernombudet skal være et kontaktpunkt for de registrerte (de personer som det behandles persondata om) og for Datatilsynet.

Personvernombudet ved Hovedredningssentralen er Kjetil Magne Håland Hagen som kan kontaktes på  personvernombud@jrcc-stavanger.no