Besøk fra Ukrainas redningstjeneste

Fra 23.01.2017 til 27.01.2017


Ukraina ønsker å evaluere og utvikle sin redningstjeneste, og kommer til Norge for å se på vår modell. HRS NN er vertskap og har lagt opp til besøk hos en lang rekke samarbeidspartnere.