Dramatikk ved Kinnarodden

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Fiskebåt gikk ned ved Kinnarodden

Fiskebåt gikk ned ved Kinnarodden

13. april klokken 2014 mottok Kystradio Nord en nødmelding fra en mindre fiskebåt i en posisjon 2 NM (3,5 km) sørøst av Kinnarodden, i Gamvik kommune. Meldingen var kort, det ble ikke sagt annet enn at båten var i ferd med å gå ned.

Hovedredningssentralen Nord-Norge slo alarm, og flere fartøy i området meldte seg til assistanse. Redningsskøyta Peter Henry von Koss gikk også ut fra Mehamn. Det første fartøyet kom til stedet etter knapt 20 minutter. Havaristen fløt da med bare baugen over vannet, og mannen ombord kunne plukkes opp direkte. Han hadde vært i sjøen, men er i god behold.

Redningsaksjonen kunne avsluttes etter 25 minutter.

 

Publisert i