Dynamic Mercy Main Planning Conference

Fra 25.10.2016 til 27.10.2016


Planleggingskonferansen arrangeres denne gangen i Stockholm.

«Dynamic Mercy» er en årlig, NATO-ledet sjøredningsøvelse sammensatt av scenarier i flere områder i Atlanterhavet og Baltikum.

HRS NN deltar i den nordlige delen av øvelsen, og er derfor representert i denne planleggingskonferansen.