Dynamic Mercy Main Planning Conference

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Dynamic Mercy” er en årlig, NATO-ledet sjøredningsøvelse sammensatt av scenarier i flere områder i Atlanterhavet og Baltikum.

HRS NN deltar i den nordlige delen av øvelsen, og er derfor representert i denne planleggingskonferansen.

Publisert i