EPPR Working Group

Fra 05.12.2016 til 09.12.2016


Det halvårlige EPPR-møtet arrangeres i år i København

EPPR (Emergency Prevention, Preparedness and Response) Working Group er en del av Arctic Councils organisasjon. HRS NN deltar.