Felles aksjonsstøtte er i bruk i Sør-Vest

Gruppebilde av mange mennesker ved en strand
Foto: Anders Røeggen/BarentsWatch
Gruppebilde av mange mennesker ved en strand
Foto: Anders Røeggen/BarentsWatch

I ettermiddag ble de siste formalitetene avklart, og felles aksjonsstøtteverktøy er nå tatt i bruk i piloten som går i Sør-Vest politidistrikt.

− Nå er vi ordentlig i gang med piloten, noe som er veldig kjekt, sier Per Olaf Torkildsen, prosjektleder ved Hovedredningssentralen.

Etter en større øvelse på Viste i Randaberg i slutten av mai var det bare småting som gjenstod før verktøyet var klart til å tas i bruk.

− Formalitetene er nå på plass, og fra nå av vil felles aksjonsstøtteverktøy brukes operativt av både frivillige og politiet i Sør-Vest i søk etter savnede personer på land de neste månedene, forteller Torkildsen.

Går alt etter planen tas felles aksjonsstøtte i bruk rundt årsskiftet 2024-25.

Gruppebilde av mange mennesker ved en strand
Dette er gjengen som var med på øvelsen på Viste i mai.
(Foto: Anders Røeggen/BarentsWatch)

Om felles aksjonsstøtteverktøy

  • Denne tjenesten vil gi alle deltakere i norsk redningstjeneste et felles samhandlingsverktøy for koordinering av egen innsats. Det overordnede formålet er å redusere tap av liv og helse ved å heve kvalitet og effektivitet i gjennomføring av søk og redningsoppdrag i Norge.
  • Felles aksjonsstøtte skal bidra til at man kommer raskere i gang med en redningsaksjon. Et felles verktøy vil legge til rette for styrket samvirke mellom de ulike offentlige, private og frivillige aktørene som utgjør den norske redningstjenesten.
  • Verktøyet kan bidra til større grad av felles situasjonsforståelse under søke- og redningsaksjoner.
  • Verktøyet er laget for Hovedredningssentralen (HRS) av BarentsWatch.
  • Forespørselen om å lage et felles aksjonsstøtteverktøy for redningstjenesten kom fra Hovedredningssentralen (HRS) tidlig i 2022, med bakgrunn i å bygge videre på tjenesten Felles ressursregister (FRR).

Publisert i