Helsetjenestens Driftsorganisasjon Nødnett

Fra 02.02.2017 til 02.02.2017


Kunde- og brukerkonferanse 2017

HDO har etablert en årlig bruker- og kundekonferanse. Denne konferansen samler brukere og administratorer fra alle ledd i helsetjenesten.

HRS er en aktiv bruker av nødnett som har en del samarbeid med helsetjenesten.

HRS presenterer sine forventninger til helsetjenesten og bruken av nye prosedyrer og talegrupper.