Hovedredningssentralenes årsrapport for 2016


Ny versjon inkluderer årsregnskapet

Hovedredningssentralenes årsrapport for 2016 er vedlagt som pdf-fil. Denne versjonen inkluderer årsregnskapet.

Klikk her for å laste ned filen: Årsrapport HRS 2016