Hva gjør hovedredningssentralen?

Hovedredningssentralen har det overordnede operative ansvar ved søk- og redningsaksjoner.

Operative koordinering av aksjoner skjer enten direkte fra en av av Hovedredningssentralens to avdelinger (Bodø og Sola), eller gjennom en av de lokale redningssentralene.

Redningstjenestens oppgave er å redde menneskeliv. Hovedredningssentralen samt de lokale redningssentralene koordinerer alle redningsaksjoner enten de foregår på land eller sjø. Redningstjenesten er et samvirke som hurtig kan mobilisere redningsressurser, både private og offentlige, når behov oppstår.