Institutt for samfunnsforskning besøker HRS Nord-Norge

Fra 09.01.2017 til 10.01.2017


Justisdepartementet har gitt Institutt for samfunnsforskning i oppdrag å se på bruken av frivillige i Redningstjenesten. HRS NN møter dem i Bodø.