Institutt for samfunnsforskning besøker HRS Nord-Norge

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Justisdepartementet har gitt Institutt for samfunnsforskning i oppdrag å se på bruken av frivillige i Redningstjenesten. HRS NN møter dem i Bodø.

Publisert i