Live test av aksjonsstøtteverktøy

En mann som er frivillig redningsmannskap peker på en skjerm med et kart.
En representant fra Røde Kors Hjelpekorps viser gjennomført søk på et digitalt kart. (Foto: Ivar A. Nøttestad)
En mann som er frivillig redningsmannskap peker på en skjerm med et kart.
En representant fra Røde Kors Hjelpekorps viser gjennomført søk på et digitalt kart. (Foto: Ivar A. Nøttestad)

Like før påske møttes gjengen som jobber med utvikling av Felles aksjonsstøtteverktøy på Hovedredningssentralens avdeling på Sola.

Barents Watch-teamet, den operative ekspertgruppa og representanter fra den juridiske gruppa brukte to dager på å ta prosjektet et par hakk videre.

I denne sammenhengen bisto FORF med å arrangere en større øvelse i søk etter savnede personer i Stavanger, slik at verktøyet kunne testes og demonstreres.  Totalt var det 81 frivillige i sving! Med skøyter, båter, droner, ATV, biler, hunder og til fots.

Organisasjonene som var med var Norsk Folkehjelp, Norsk Radio Relæ Liga, Røde Kors Hjelpekorps, Redningsselskapet, Speidernes Beredskapsgruppe og Norske Redningshunder. En stor takk til dere alle!

Verktøyet skal også presenteres på Digitaliseringskonferansen i slutten av mai. Da forteller direktør Jon Halvorsen ved Hovedredningssentralen, produktleder Anna Karlqvist i BarentsWatch / Kystverket og beredskapsleder Stig Mebust i Norske Redningshunder hvordan teknologi og samspill hjelper aktørene til å vinne tid under redningsaksjoner.

Les mer om prosjektet.

Publisert i