Luftseminar ved Hovedredningssentralen Nord-Norge


Det ble avholdt et luftseminar ved HRS Nord-Norge i januar 2018

Luftseminaret 2018 ble gjennomført ved HRS Nord-Norge 15. og 16. januar. Seminaret samler aktører i redningsrelatert tjeneste til faglig utveksling om luftrelaterte temaer.

Vedlagt ligger utdrag av foredragene som ble holdt.

Klikk på filen for å laste ned: