Luftseminar ved Hovedredningssentralen Nord-Norge

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Luftseminaret 2018 ble gjennomført ved HRS Nord-Norge 15. og 16. januar. Seminaret samler aktører i redningsrelatert tjeneste til faglig utveksling om luftrelaterte temaer.

Vedlagt ligger utdrag av foredragene som ble holdt.

Publisert i