Møte – COSPAS-SARSAT Single Point of Contact

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

cospas-sarsat-logoHovedredningssentralen Nord-Norge har funksjon innenfor COSPAS-SARSAT-systemet som «Norwegian Mission Control Center.» Ansvarsområdet dekker Norge, Sverige, Danmark (med Færøyene), Finland, Island, Grønland, Estland, Latvia og Litauen.

Dette er det årlige kontaktmøtet mellom disse nasjonene.

Publisert i