Møte – COSPAS-SARSAT Single Point of Contact

Fra 08.11.2016 til 09.11.2016


De nordatlantiske og baltiske SPOC’en møtes i Bodø

cospas-sarsat-logoHovedredningssentralen Nord-Norge har funksjon innenfor COSPAS-SARSAT-systemet som «Norwegian Mission Control Center.» Ansvarsområdet dekker Norge, Sverige, Danmark (med Færøyene), Finland, Island, Grønland, Estland, Latvia og Litauen.

Dette er det årlige kontaktmøtet mellom disse nasjonene.