Nasjonal veileder for planverk og samvirke i redningstjenesten

Hovedredningssentralen har nå publisert «Nasjonal veileder for planverk og samvirke i redningstjenesten». Den har et opplag på 3000 eksemplarer og distribusjonslisten finner du her: (Distribusjonsliste pdf). 

Du kan også laste den ned som PDF her: (Nasjonal veileder for planverk og samvirke i redningstjenesten) og (Nasjonal veileder for planverk og samvirke i redningstjenesten – Vedlegg planmaler)

Vi planlegger å revidere boken hvert 3. år.

Nasjonal veileder for planverk og samvirke i redningstjenesten erstatter LRS mønsterplan.
Denne veilederen skal være en veiledning i utarbeidelse av planverk og skal gi
føringer for best mulig samhandling mellom samvirkeaktørene i redningstjenesten.

Den gjelder for alle samvirkeaktørene som er representert i redningsledelsene ved de
lokale redningssentralene (LRS) og Hovedredningssentralene (HRS). Veilederen er
slik retningsgivende for utarbeidelse og revisjon av hver aktørs eget redningsplanverk.

Planverket for redningstjenesten er delt i tre nivåer, der dokumentet «Håndbok for redningstjenesten» utgjør det øverste nivået.
Denne veilederen er på nivå 2. Regionale og lokale planer og prosedyrer utgjør nivå 3.

Publisert i