Samvirkeseminaret 2018

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Hovedfokus på seminaret var for det første å introdusere «Håndbok for redningstjenesten» og å presentere «Veileder for planverk og samvirke i Redningstjenesten» for første gang. Begge dokumentene er viktige i det videre arbeidet med å utvikle planverket i hele Redningstjenesten.

I tillegg ble det gitt presentasjoner fra deltakende avdelinger/etater og gjennomgang av flere hendelser. Deltakere diskuterte også rutiner og retningslinjer som er viktige i de daglige samarbeidet i Redningstjenesten.

Vedlagt er .pdf-versjoner av foredragene som ble holdt.

Publisert i