Samvirkeseminaret 2018


Hovedredningssentralen arrangerte Samvirkeseminar ved HRS Nord-Norge 20. og 21.november 2018. Seminaret samlet over 80 deltakere fra en rekke samvirkepartnere i Redningstjenesten.

Hovedfokus på seminaret var for det første å introdusere «Håndbok for redningstjenesten» og å presentere «Veileder for planverk og samvirke i Redningstjenesten» for første gang. Begge dokumentene er viktige i det videre arbeidet med å utvikle planverket i hele Redningstjenesten.

I tillegg ble det gitt presentasjoner fra deltakende avdelinger/etater og gjennomgang av flere hendelser. Deltakere diskuterte også rutiner og retningslinjer som er viktige i de daglige samarbeidet i Redningstjenesten.

Vedlagt er .pdf-versjoner av foredragene som ble holdt.