Nasjonalt RITS-forum

Fra 18.10.2016 til 19.10.2016


Nasjonalt RITS-forum arrangeres denne gang i Bodø

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap arrangerer Nasjonalt RITS-forum i Bodø.

HRS NN deltar.