NORDRED-konferansen 2015

Hold av datoene 14. – 16. september 2015. Da foregår nemlig NORDRED redningskonferansen i Gøteborg. Tema er grensesamarbeid innen redningstjenesten, ekstremvær og sjøberedskap.

For mer informasjon, se NORDREDs egne nettsider: www.nordred.org

Publisert i