Nye nasjonale retningslinjer for koordinering av luftressurser i redningstjenesten

Forsvaret støttet redningstjenesten i forbindelse med jordraset på Gjerdrum, blant annet med bruk av drone (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret)
Forsvaret støttet redningstjenesten i forbindelse med jordraset på Gjerdrum, blant annet med bruk av drone (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret)
Forsvaret støttet redningstjenesten i forbindelse med jordraset på Gjerdrum, blant annet med bruk av drone (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret)
Forsvaret støttet redningstjenesten i forbindelse med jordraset på Gjerdrum, blant annet med bruk av drone (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret)

Hovedredningssentralen har utarbeidet nye retningslinjer for koordinering av luftressurser i redningsoperasjoner.

Retningslinjene erstatter interimveiledere for Luftkoordinering datert 05.01.22 og
Droner datert 12.09.22.

Last ned: Nasjonale retningslinjer for koordinering av luftressurser i redningstjenesten (pdf).

Publisert i