Redningskonferansen 2018


24.-25. september

Beslutningstaking og kommunikasjon er aktuelt i alle typer hendelser. Et godt og tett samarbeid mellom mange aktører er nødvendig; profesjonelle, frivillige, statlige og private. Årets redningskonferanse byr på mange erfaringer å ta med seg for alle aktører innen redningstjenesten.
Husk påmelding årets Redningskonferanse, som har et variert program: Beslutningstaking i stressede situasjoner, kommunikasjon i kriser og innsatsledelse er hovedtemaene på årets konferanse, samt nyheter som ny redningshåndbok og nytt sambandsreglement.

Påmelding

Program