Redningstjenesten søk og redningsutgifter

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Justis- og beredskapsdepartementet har nå gitt ut nytt rundskriv med retningslinjer for refusjon av utgifter mv ifm redningsaksjoner. De nye satsene gjelder for aksjoner som er utført fra og med 1. februar 2018. De kravene som allerede er sendt frem, og dermed har de gamle satsene, vil bli rettet opp ved LRS/HRS.
I påvente av et oppdatert GP1440-skjema, ber vi utsteder av nye refusjonskrav om å sette inn nye satser manuelt før fremsendelse til LRS.

Redningstjenesten søk og redningsutgifter (pdf)

Publisert i