Stein Solberg tildelt Kongens fortjenestemedalje

20170105_123335 (2)
20170105_123335 (2)

Solberg, som begynte å jobbe ved HRS for første gang i 1986, har gjennom svært mange år utvist et brennende engasjement for redningstjenesten. Han har også utført særlig fortjenstfullt arbeid i ulike internasjonale fora, og særlig innenfor International Maritime Organization (IMO), hvor han gjennom sin faglige innsikt og høyt utviklede diplomatiske evner har sørget for å gi Norge en sterk stemme som har bidratt til å videreutvikle den internasjonale redningstjenesten.
Solberg er en «bauta» innen norsk og internasjonal redningstjeneste og har lagt ned en innsats langt utover det som kan forventes i de stillingene/vervene han har innehatt. Solberg har vært en pådriver for å videreutvikle redningstjenesten på alle nivåer og har alltid hatt de «nødstedte i fokus».
Hovedredningssentralen er svært stolt over at en av sine medarbeidere har blitt hedret med denne utmerkelsen.

Publisert i