Stor skredfare i Nord-Norge

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Så langt i dag har det vært gjennomført tre redningsaksjoner i Nord-Norge som følge av snøskred, så det er på sin plass å advare om snøskredfaren igjen!

Det første skredet gikk i Sautinden i Austvågøy kommune i 1215-tiden. Det ble observert skiløpere i området, og de første meldingene tydet på at fire personer skulle være skredtatt.

Skred nummer to gikk i 14-tiden, nær Bjørnfjell stasjon i Narvik kommune, ved grensen mot Sverige. En person ble meldt skredtatt.

Det tredje skredet gikk i Skarelvfjellet i Lenvik kommune, og ble meldt klokken 1415. Det var skispor rundt skredet, og det var kjent at åtte personer befant seg i området.

Klokken 1500 er alle tre aksjonene avsluttet. Ingen omkom eller ble skadd i disse skredene, men det har vært brukt store ressurser på innsats for å sikre at ikke liv skulle gå tapt.

Hovedredningssentralen kan ikke understreke sterkt nok at det er stor skredfare i hele Nord-Norge, og at de som ferdes i fjellet må ta alle mulige hensyn til dette. I tillegg til at man må søke å unngå å utløse skred selv, må man forvente naturlig utløste skred.

Vi anbefaler alle som ferdes i fjellet om å bruke nettsiden www.varsom.no aktivt. Sjekk gjerne ut Snøskredskolen. I tillegg er det positivt å melde fra om skred man ser, enten man selv utløser det eller man bare observerer det. Slik kan Redningstjenesten unngå å sette inn innsats der det ikke er nødvendig, og vil ha ressurser disponible der det virkelig trengs!

Vis vett, vær varsom og nyt den siste resten av påskeferien trygt!

Publisert i