Stein Solberg tildelt Kongens fortjenestemedalje

Solberg, som begynte å jobbe ved HRS for første gang i 1986, har gjennom svært mange år utvist et brennende engasjement for redningstjenesten. Han har også utført særlig fortjenstfullt arbeid i ulike internasjonale fora, og særlig innenfor International Maritime Organization (IMO), hvor han gjennom sin faglige innsikt og høyt utviklede diplomatiske evner har sørget for…

Read More