Vil du jobbe med videreutvikling av den norske redningstjenesten?

Logo hrs
Logo hrs

Hovedredningssentralen har for øyeblikket ledig totalt tre seniorrådgiverstillinger. Søknadsfrist 15. oktober.

Seniorrådgiver redningstjeneste

Vi skal tilsette en seniorrådgiver ved hver av avdelingene våre. Tjenestested er henholdsvis Bodø og Sola.

Som ansatt hos oss vil du få mulighet til å delta i sentrale prosesser knyttet til utvikling av interne systemer og til å vedlikeholde og utvikle samvirke mellom alle aktører i redningstjenesten. Redningstjenesten i Norge er inne i en periode preget av betydelig endring og utvikling. Spesielt ser vi at teknologisk utvikling kan skape nye og bedre måter å samhandle på og at vi kan gjøre mer for å styrke kunnskapsbasert praksis.

Ved Hovedredningssentralen samler vi erfaringer fra alle redningsaksjoner i Norge, dette erfaringsgrunnlaget bør i større grad enn i dag brukes til å validere eller utvikle praksis i redningstjenesten.

Hovedredningssentralen har en unik posisjon som et «felleseie» der offentlige etater, private virksomheter og frivillige organisasjoner kommer sammen for å sammen skape en best mulig redningstjeneste. Dette er reflektert i at Hovedredningssentralen har en redningsledelse med representanter fra alle disse aktørene. Tilsvarende har Hovedredningssentralen ansvaret for å lede Nasjonal Redningsfaglig Råd som blant annet har en rolle i informasjonsutveksling og standardisering av redningstjenesten. Som rådgiver hos oss kan du påregne oppgaver knyttet til å utvikle dette arbeidet videre.

Vi er på jakt etter to nye kollegaer som deler vårt engasjement for Hovedredningssentralen sitt samfunnsoppdrag. Vi ser etter deg som kan bidra inn i utvikling av den norske redningstjenesten gjennom systematisk og målrettet arbeide.

Hovedredningssentralen er tett på praksis gjennom daglige hendelseshåndtering. Som seniorrådgiver hos oss vil en viktig oppgave være å omsette disse erfaringene til systematisk kvalitetsforbedring, både internt i organisasjonen og i redningstjenesten som helhet.

Les mer om ledig stilling som seniorrådgiver redningstjeneste

Seniorrådgiver HR

Hovedredningssentralen og norsk redningstjeneste er inne i en periode med betydelig utvikling. Teknologi, klima og demografiske endringer er i ferd med å endre tjenesten. For å møte utfordringer med flere redningsaksjoner og økt behov for å styrke samvirke mellom aktørene i redningstjenesten er organisasjonen vår i en vekstfase. Hovedredningssentralen får både flere ansatte og nye oppgaver. Dette er en utvikling vi forventer at vil fortsette i tiden fremover.

Organisasjonen har ikke tidligere hatt ansatte med HR-faglig kompetanse, men vi ser nå at det er behov for å sette dette arbeidet inn i et bedre system. Vi søker derfor etter en HR-rådgiver med god forståelse for krav og forventninger til HR-arbeid i staten.

Som ansatt hos oss må du ha en faglig trygghet og selvstendighet som gjør at du kan løse oppdrag alene, i samarbeid med eksterne eller i teamarbeid internt i organisasjonen. Det er et høyt krav til selvstendighet.

Hovedredningssentralen har høy faglig aktivitet og oppgaver som fordeles til operativt personell knyttet til utvikling av redningstjenesten. HR-rådgiver skal bidra til å utvikle systemer for å styre ressursbruken internt i organisasjonen.

Stillingen er plassert i Bodø.

Les hele stillingsannonsen og søk på stillingen

Publisert i