Galileo – redningstjenestens nye medarbeider!

Galileo
Galileo

Den norske redningstjenesten har lenge deltatt i det internasjonale COSPAS/SARSAT-samarbeidet. Dette systemet har brukt satellitter i lave polarbaner til å detektere og posisjonere nødpeilesendere, og utvides nå med et nytt satellittsystem.

Nye satellitter tas i bruk

Det er EU-programmet Galileos satellitter, i middels høye omløpsbaner, som tas i bruk nå. Det forventes at dette skal redusere tiden betraktelig fra en nødpeilesender aktiviseres til den detekteres. Presisjonen i posisjoneringen blir også betydelig bedre. Dette vil igjen øke redningstjenestens evne til å gjennomføre en effektiv redningsaksjon og å redde liv. Systemet detekterer nødpeilesendere både til sjøs (EPIRB), i fly (ELT) og personlige nødpeilesendere (PLB).

HRS Nord-Norge har funksjon som Norwegian Mission Control Centre, et “nav” som dekker Norge, Sverige, Finland, Danmark, Estland, Latvia, Litauen, Færøyene, Island og Grønland. Vi går nå gjennom de siste forberedelsene for å bli godkjent som Mission Control Centre i det oppgraderte systemet. Prosessen forventes å være ferdig i slutten av april 2017.

Du kan finne mer informasjon om Galileo for SAR i denne filmsnutten og i pdf-dokumentet under.

Publisert i