Redningsledere på kurs for å lære om nye redningshelikoptre

AW-101_3
AW-101_3

10 redningsledere i fra Hovedredningssentralen for Sør- og Nord-Norge satte seg i begynnelsen av mars på skolebenken for å lære om de nye redningshelikoptrene, AW-101.

Kurset, som ble holdt hos Leonardo Training Academy i Yeovil, England, inngår som en del av NAWSARH-prosjektet. Tanken bak kurset er at redningslederne skal få en god forståelse av de nye helikoptrenes muligheter og begrensninger innen søk- og redning. På den måten får redningslederne et godt beslutningsgrunnlag på hvordan de nye helikoptrene kan brukes på en mest mulig effektiv måte.

De nye helikoptrene gir nye og unike muligheter til bruk i redningstjenesten. Løfteevnen og rekkevidden er betydelig større enn dagens Sea King, og AW-101 har av-isings utstyr, som gjør at de kan fly i skyer under isingsforhold. Dette gir nye muligheter for hvordan helikopteret brukes i søk- og redning.

De nye helikoptrene må sees på som ett system sammen med hovedredningssentralene. Redningshelikoptrene får topp moderne sensorer til bruk i redningstjenesten, og hovedredningssentralene har store forventninger til muligheten til å sende, og å motta, datainformasjon fra helikopteret. Slik datainformasjon kan være bilder i fra et skadested, eller at hovedredningssentralene kan sende informasjon vedrørende et søkeområde direkte til helikopteret. De nye norske redningshelikoptrene er så avanserte at det åpner for helt ny måte å bruke disse på innen redningstjenesten.

Dette første kurset ble avholdt på Leonardo sitt treningssenter i Syd-England, mens de neste kursene etter planen vil bli avholdt i Norge i regi av forsvarets tekniske skolesenter på Kjevik.

Etter planen skal alle redningslederne igjennom kurset før de nye helikoptrene blir operative for redningstjenesten.

De nye norske redningshelikoptrene bygges på AgustaWestland sin fabrikk i Yeovil. AgustaWestland eies av Leonardo.

Publisert i