Anatomy of an Accident


Rapport etter øvelse ved Hovedredningssentralen

TSC Anatomy of an Accident web May 2017

«Anatomy of an Accident» er en publikasjon laget av Swedish Hull Club etter en øvelse ved Hovedredningssentralen.

Publikasjonen illustrerer hvor lett en hendelse kan eskalere og gir et innblikk i involvering og prosesser i en redningsaksjon.