ARCSAR-prosjektet går fremover

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Skipstrafikken, turisme og annen aktivitet i Arktis og Nord-Atlanteren øker raskt. Mer olje og gass krysser havområdene og ikke minst øker trafikken av cruiseskip år for år. Dette stiller nye krav til beredskap og redning. Ulykker de siste årene har vist hvor krevende og risikofylte redningsaksjoner i nord kan være. Hovedredningssentralen i Nord-Norge har fått 3,5 millioner Euro i støtte fra EUs forskningsprogram Horizon 2020 for å bedre beredskapen i Arktis og Nord-Atlanteren

I innovasjonsprosjektet ARCSAR samarbeider de med en rekke norske aktører som Nord Universitet, Kystvakten, Kystverket, Meteorologisk institutt, istjenesten, og Maritimt Forum Nord. Totalt er det 21 partnere fra tretten land, blant annet USA og Russland.

Se videoen fra prosjektet her.

Publisert i