Samarbeid og samvirke fungerer i fjellet!

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Samarbeid og samvirke i Lofoten og Vesterålen.

Samarbeid og samvirke i Lofoten og Vesterålen.

I 12:30-tiden i dag fikk Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS NN) inn en melding via AMK om at tre personer hadde gått seg fast nær toppen på Nona på Grytøya. De stod på omlag 900 m høyde, og på grunn av 40-50 cm snø og glatte forhold kom de seg verken opp eller ned. Lokal redningssentral Troms vurderte at det var en viss snøskredfare, og ønsket derfor ikke sende mannskaper opp til fots.

Det naturlige ville da være å bruke helikopter, men verken de to Sea King helikoptrene i Nord-Norge eller ambulansehelikoptrene på Evenes og i Tromsø var tilgjengelige.

Løsningen ble å engasjere et helikopter fra firmaet Heli-Team i Harstad. Ved første flyging ble det klart at det ikke var mulig å hente de tre ut bare med helikopteret, så det trengtes mer spesialisert hjelp.

I 14:10-tiden utalarmerte HRS NN Alpin redningsgruppe (ARG) Svolvær, som stilte opp med godt kvalifisert personell. Heli-Team hentet disse på Svolvær Helle og fløy dem inn på toppen av Nona, og det tok ikke mer enn en halv times tid før de fjellfaste var oppe på toppen. De ble fløyet ut med helikopter i 16:50-tiden, og deretter fløy Heli-Team mannskapene fra ARG Svolvær hjem.

Publisert i