Refleksvesten kan redde liv i skogen og på fjellet

Den lille gule vesten tar ikke stor plass, men kan bidra til å gjøre deg lettere synlig for redningsmannskapene om det er du som plutselig trenger hjelp en mørk høstnatt på fjellet. Tenk deg at du er på fjelltur. Du er uheldig og går deg bort, eller du har et uhell og blir liggende skadet…

Read More

38,5 timer fra Kolgujev til Vadsø

Søndag 11. oktober, klokken 1514, fikk Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS NN) informasjon fra Radio MEDICO ved Haukeland sykehus om at et besetningsmedlem på en norsk tråler øst i Barentshavet måtte evakueres inn til sykehus.  Tråleren befant seg på det tidspunktet mellom Kolgujev-øya og sørspissen av Novaja Zemlja, omlag 430 nautiske mil (795 km) øst av Vardø.…

Read More

Samarbeid og samvirke fungerer i fjellet!

I 12:30-tiden i dag fikk Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS NN) inn en melding via AMK om at tre personer hadde gått seg fast nær toppen på Nona på Grytøya. De stod på omlag 900 m høyde, og på grunn av 40-50 cm snø og glatte forhold kom de seg verken opp eller ned. Lokal redningssentral Troms…

Read More

ARCSAR-prosjektet går fremover

Skipstrafikken, turisme og annen aktivitet i Arktis og Nord-Atlanteren øker raskt. Mer olje og gass krysser havområdene og ikke minst øker trafikken av cruiseskip år for år. Dette stiller nye krav til beredskap og redning. Ulykker de siste årene har vist hvor krevende og risikofylte redningsaksjoner i nord kan være. Hovedredningssentralen i Nord-Norge har fått…

Read More

Redningskonferansen 2019 – kommer du?

Viking Sky-aksjonen og snøskredet i Tamokdalen blir hendelser som gjennomgås på Redningskonferansen i år, i tillegg til en rekke interessante foredrag og workshops som belyser samvirket i Norge, slik at vi kan gjøre det enda bedre neste gang. Noen andre temaer er: WHAT IF II – Hva inneholder rapporten og hva bør den brukes til?…

Read More

Blir årets påske en skredpåske?

10 av hendelsene fra mars og april var skred, med rundt 40 personer involvert til sammen. Av disse ble tre skadd, og fem omkom. 17 av disse hendelsene hadde utspring i at observatører meldte inn skred som de ikke selv var involvert i, men som måtte undersøkes. I noen tilfeller meldte observatørene at det som…

Read More

Aksidentell hypotermi – en utfordring for redningstjenesten

Live Kummen, lege og leder for Sentralt Sanitetsutvalg Norsk Folkehjelp. Det norske klimaet gjør at enhver pasient som trenger hjelp fra redningstjenesten har en betydelig risiko for å bli kald og utvikle hypotermi, nedsatt kroppstemperatur. I Norge er det en gjennomsnittlig utetemperatur på 9,5 grader selv i sommersesongen, og varmetap vil derfor representere en utfordring…

Read More

De frivillige – bærebjelken i norsk redningstjeneste

Norge er et langstrakt land med få profesjonelle redningsaktører. De frivillige i redningstjenesten er derfor en viktig bidragsyter for hovedredningssentralene, og en av årsakene til at redningstjenesten fungerer så godt som den gjør. Med ca 8800 loggførte aksjoner for hovedredningssentralene i 2016 er det en kjensgjerning at norsk redningstjeneste ikke ville klart seg uten de…

Read More

Bruk av nødraketter

Nødraketter er et pyroteknisk verktøy man kan skyte opp for å tilkalle hjelp hvis man er i nød, og sidestilles med MAYDAY anrop. Årlig registrerer hovedredningssentralene ca 100 observasjoner av nødraketter. De færreste av disse er reelle hendelser, men medfører at vi må bruke ressurser for å undersøke om noen er i nød. Når hovedredningssentralene får…

Read More

Essential tips for a successful mountain hike

JRCC Southern-Norway would like to highlight the following safety information when hiking in the Norwegian mountains. The article is presented with permission from Visitnorway.com. Norwegian nature is world famous for its majestic mountains and beautiful fjords. However, hiking in the Norwegian mountains is a serious matter, and can be challenging even for the fittest among…

Read More