Vil du jobbe med videreutvikling av den norske redningstjenesten?

Logo hrs

Hovedredningssentralen har for øyeblikket ledig totalt tre seniorrådgiverstillinger. Søknadsfrist 15. oktober. Seniorrådgiver redningstjeneste Vi skal tilsette en seniorrådgiver ved hver av avdelingene våre. Tjenestested er henholdsvis Bodø og Sola. Som ansatt hos oss vil du få mulighet til å delta i sentrale prosesser knyttet til utvikling av interne systemer og til å vedlikeholde og utvikle…

Read More

Vil du bli bedre på søk etter savnede personer?

Mann med lys skjorte smiler til fotografen. Skog i bakgrunnen.

Hovedredningssentralen har gleden av å invitere til et mini-seminar med Robert Koester, forfatteren av «Lost Person Behaviour». Fredag 8. september kl. 10.30-13.00 Hvor: Hovedredningssentralen Sør-Norge, Flyplassveien 160, Sola «Nasjonal veileder for redningstjenesten ved søk etter savnet person på land» er i stor grad basert på amerikanske og kanadiske studier når det gjelder søk etter savnede…

Read More

Jordskred i Vistdalen

Redningshelikopter i luften

Det har i ettermiddag gått flere ras i Vistdalen ved tettstedet Myklebostad i Møre og Romsdal. Omfanget av skredene er pt. noe usikkert, og situasjonen er fortsatt delvis uoversiktlig. Det foreligger pt. ingen meldinger om at hus er tatt av skredet og ingen personer er meldt savnet. En hytte er tatt, men det skal ikke…

Read More

Felles digitalt aksjonsverktøy skal pilot-testes i politidistrikt

Kartutsnitt fra det nye digitale aksjonsstøtteverktøyet.

Utvikling av verktøyet pågår for fullt. Mye innsats er lagt ned allerede, men det gjenstår fortsatt en del før det kan tas i operativ bruk. Vi styrer mot en pilotbruk (beta-testing) i ett politidistrikt. Før det, er det fortsatt mye utvikling og stabilisering som må på plass. Det er nå gjennomført brukertester hos et begrenset…

Read More

Søk etter mulig savnet person(er) i Tingvoll

Litt før klokka 12.00 tirsdag 18. juli mottok Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) melding om at en tom båt står i fjæresteinene i Skjevlingvågen på Aspøya i Tingvoll kommune, i Møre og Romsdal. Publisert 12.35 Da båten ble funnet var motoren fortsatt i gang. Det er uklart om noen har vært i båten og falt over bord.…

Read More

Endrer testregime for terroralarm (SSAS) på skip

Skip sett ovenfra.

Funksjonstesting av terroralarm (Ship Security Alarm System) på skip legger uforholdsmessig stort beslag på Hovedredningssentralens ressurser til reelle redningsoppdrag til sjøs. Sjøfartsdirektoratet ber nå rederiene om å utføre funksjonstest av sine SSAS-systemer om bord uten å forstyrre redningstjenesten. Tekst: Eivind Kallevik/Sjøfartsdirektoratet. ALARMTESTING: Rundt 1 800 tilfeller av SSAS-testing har involvert Hovedredningssentralen (HRS) til nå i 2023.…

Read More

Øvelse Vestavind 2023 gjennomført

Person tas om bord i redningshelikopter etter å ha blitt heist opp fra sjøen

Like etter påske startet et nytt kull redningslederkandidater på Hovedredningssentralen. Over det neste året skal de 16 nyansatte få en innføring i hvordan redningstjenesten fungerer. De skal møte ressursene som HRS spiller på lag med, og bli kjent med samvirkepartene. Dette skjer parallelt med at kandidatene får undervisning og praksis i operasjonsrommene i henholdsvis Bodø…

Read More

Velkommen til Redningskonferansen!

Redningskonferansen på Gardermoen inviterer til faglig påfyll, inspirasjon og sosialt samvær 6. september 2023! Redningskonferansen, det ledende arrangementet for redningstjenesten, er tilbake og inviterer bransjeaktører til å delta på årets konferanse den 6. september 2023 på Thon Hotel Oslo Airport. Med et spennende program og mulighet til å knytte bånd med gamle og nye kollegaer,…

Read More

Stor atomberedskapsøvelse gjennomført i Bodø

Et redningshelikopter med to personer hengende under seg svever over en ferje.

Øvelse Arctic REIHN ble denne uken gjennomført i Bodø med over 300 deltakere fra syv europeiske land. Målet med øvelsen var å teste samvirke på tvers av etater og landegrenser i håndtering av en ulykke på et atomdrevet fartøy og konsekvensene av denne. Tall fra Kystverket viser at ferdselen med atomdrevne fartøy langs norskekysten øker…

Read More

Live test av aksjonsstøtteverktøy

En mann som er frivillig redningsmannskap peker på en skjerm med et kart.

Like før påske møttes gjengen som jobber med utvikling av Felles aksjonsstøtteverktøy på Hovedredningssentralens avdeling på Sola. Barents Watch-teamet, den operative ekspertgruppa og representanter fra den juridiske gruppa brukte to dager på å ta prosjektet et par hakk videre. I denne sammenhengen bisto FORF med å arrangere en større øvelse i søk etter savnede personer…

Read More