Bent-Ove Jamtli slutter ved HRS NN

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Går tilbake til Forsvaret.

Etter 7 år som avdelingsdirektør ved Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS NN) går Bent-Ove Jamtli 2. Juni over i stilling som stabsoffiser og beredskapsplanlegger ved Forsvarets Operative Hovedkvarter på Reitan utenfor Bodø.

Under Jamtlis ledelse har aktiviteten ved HRS NN utviklet seg med utstrakt internasjonalt samarbeid innen søk og redning, ikke minst overfor Russland gjennom Øvelse Barents og Barents Rescue. Men også i det EU-finansierte samarbeidsprosjektet ARCSAR (søk-og redning og oljevern i Arktis og nordlige Atlanterhavet) har han spilt en nøkkelrolle.

Forsvaret får samtidig tilbake en medarbeider som har med seg oppdaterte erfaringer fra en samarbeidspartner som ikke minst internasjonalt gjennom bl.a. ARCSAR har utviklet og utvidet både sitt nettverk og sin kompetanse.

Operativ inspektør Tore Wangsfjord vil inntil videre fungere som avdelingsdirektør mens redningsleder Ørjan Delbekk vil gå inn i Wangsfjords stilling.

Bent-Ove Jamtli leaves JRCC North Norway
After 7 years as Chief JRCC North Norway Bent-Ove Jamtli leaves to enter a new positition as Staff Officer and Planner of Preparedness at Joint Headquarters Norwegian armed Forces in Bodoe.
JRCC NN has under his leadership developed an excessively international co-operation within Search and Rescue (SAR) – especially with Russia through Exercise Barents and Barents Rescue.
But also within the EU-funded ARCSAR-project (SAR and oilspill recovery) has he had a leading and important function.

Operative inspector Tore Wangsfjord will until further notice replace Jamtli as Chief JRCC NN as JRCC Controller Ørjan Delbekk will take Wangsfjord’s position.

Klikk på filen for å laste ned:

  • Bent-Ove
    2. juni starter Bent-Ove Jamtli i sin nye jobb ved FOH.
Publisert i