Bruk av nødraketter

scene9g-10b-01
scene9g-10b-01

Nødraketter er et pyroteknisk verktøy man kan skyte opp for å tilkalle hjelp hvis man er i nød, og sidestilles med MAYDAY anrop. Årlig registrerer hovedredningssentralene ca 100 observasjoner av nødraketter. De færreste av disse er reelle hendelser, men medfører at vi må bruke ressurser for å undersøke om noen er i nød.

Når hovedredningssentralene får inn melding om observasjon av nødrakett må vi agere som om noen er i nød. Det betyr at ressurser settes inn i søk, og kan være opptatt med dette i lang tid. Dette er ressurser som vi kan ha behov for i andre aksjoner, men som er låst fast i søket etter nødrakett. Det er derfor særdeles viktig at man har respekt for nødraketter som et nødvarslingsmiddel. Er man i nød, så sender man opp nødrakett for å varsle om nødsituasjon. Det er ikke lovlig å sende opp nødraketter for trening, og det er selvfølgelig ulovlig å sende opp nødraketter for moro. Dette er ikke fyrverkeri! Forbudet gjelder for øvrig også nyttårsaften! Ulovlig bruk av nødrakett kan føre til påtale av påtalemyndighetene og kan resultere i en heftig bot eller fengselsstraff.

Hvis man befinner seg i nød og velger å skyte opp nødraketter anbefaler vi at man skyter opp en rekke på to – tre raketter over en relativt kort periode. Ikke bruk opp alle med en gang, men husk å ha noen tilgjengelig til man ser at redningsressurser eller andre båter er i området. På den måten kan man tilkjennegi sin posisjon for disse. Har man først skutt opp nødrakett og fått hjelp av f eks en tilfeldig forbipasserende båt, er det særdeles viktig at dette formidles til hovedredningssentralen slik at vi kan få avsluttet søket, eller får bistått med den hjelpen som er nødvendig. Dette kan gjøres direkte til hovedredningssentralen, via kystradiostasjon eller til politiet. Det er også viktig at man forsøker å varsle om sin situasjon via andre kanaler. Dette kan være VHF-radio kanal 16, mobiltelefon, nødpeilesender eller på andre måter som signalisering med lys eller rop og vifting med armer. Alt er tillatt så lenge man er i en nødsituasjon!

Moralen er altså ikke bruk nødraketter for moro skyld, men husk at det er et rop om hjelp!

Har du spørsmål om bruk av nødrakett kan du ta kontakt med Hovedredningssentralen for Nord-Norge eller Sør-Norge.

 

 

 

Publisert i ,