Bruk av SARTopo i redningstjenesten


Hovedredningssentralen er kjent med at det har oppstått usikkerhet knyttet til bruk av dataverktøyet SARTopo i redningsoperasjoner.

Politiet la denne uken ned et nasjonalt bruksforbud for sin bruk av SARTopo. Dette gjør politiet med utgangspunkt i vurderinger knyttet til personvern og datasikkerhet.

Både FORF og Hovedredningssentralen er kjent med de mulige personvernutfordringene, og det er også en viktig grunn til at det nå utvikles et nytt felles digitalt aksjonsstøtteverktøy. 

Hva gjør vi nå?

Inntil videre er vår beste kunnskap at SARTopo fortsatt kan brukes av de frivillige organisasjonene som et kartverktøy for planlegging av søk, forutsatt at det ikke legges sensitiv informasjon inn i SARTopo.

Hovedredningssentralen og Politidirektoratet er i tett dialog om denne saken, og møtes sammen med de frivillige organisasjonene i uke 25 for å diskutere videre bruk av SARTopo for resten av redningstjenesten.