Justisministeren på besøk

Statsråd Emilie Enger Mehl fra Justis- og beredskapsdepartementet besøkte Hovedredningssentralens avdeling i Bodø denne uka.

Hun fikk en innføring i redningstjenesten med utgangspunkt i Hovedredningssentralens hverdag. Vi la vekt på å få frem utviklingstrekk i redningstjenesten som utfordrer oss på kapasitet både i det operative og i arbeidet med å utvikle tjenesten. 

Vi fikk også tid til et besøk i operasjonsrommet der hun ble orientert om hvordan kommunikasjonsteknologi, økt fokus på samhandling og mer ressurser i kombinasjon med økt antall oppdrag gir oss større utfordringer. 

Mehl var innom operasjonsrommet i Bodø og snakket med redningslederne på vakt.
Publisert i