Ekspedisjonsskipet Ortelius (Foto: Oceanwide Expeditions)

Ekspedisjonsskip trengte slep ved Svalbard


Ekspedisjonsskipet Ortelius med 146 personer om bord er under slep til Longyearbyen. Kapteinen beskriver situasjonen som udramatisk.

Det var 3. juni i 12.30-tida at kapteinen meldte om motorstopp da skipet lå ved iskanten i Hinlopenstredet mellom Nordaustlandet og Spitsbergen på Svalbard. Skaden var av en slik art at kapteinen mente de selv kunne reparere denne på stedet.

Hovedredningssentralen sendte Sysselmannens fartøy Polarsyssel til området for å være tilgjengelig dersom det skulle oppstå behov.

Etter nærmere undersøkelser ble det konkludert med at reparasjonene vil ta lenger tid, og det ble besluttet at Polarsyssel skulle slepe Ortelius til Longyearbyen. Slepet var fremme 6. juni i 03-tiden, etter en udramatisk tur.