Redningskonferansen 2016

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Redningskonferansen gjennomføres årlig, og er et møtepunkt for flere tunge samarbeidspartnere i Redningstjenesten.

Hovedredningssentralene deltar naturligvis.

Publisert i