Felles forståelse av begreper fra Redningshåndboka

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Terminologi for samhandling

Til tross for økt digitalisering innen beredskap og krisehåndtering er det fortsatt vanskelig å dele informasjon mellom aktører. Ulik forståelse og bruk av begreper kan være en utfordring i tidskritiske operasjoner. For eksempel er åsted, fareområde, skadested eller tiltaksområde begreper som i dag brukes for å angi lokasjon for en hendelse.

Redningshåndboken fra 2018 definerer en rekke begreper og forkortelser som skal brukes for samarbeid mellom nødetatene. Politi, brann, helse og forsvar har i tillegg egne sektorspesifikke terminologier. Flere av disse er kun tilgjengelig som PDF-dokument. For å slå opp et ord må da brukeren først lokalisere dokumentet og deretter finne fram til forklaringen til begrepet i dokumentet.

Forskningsprosjektet INSITU skal utvikle kunnskap og løsninger for effektiv informasjonsdeling mellom beredskapsaktører for å støtte felles situasjonsforståelse. Prosjektet ledes av Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) ved Universitet i Agder med støtte fra Norges Forskningsråd. Som et praktisk resultat har prosjektet gjort begreper og definisjoner fra Redningshåndboka og rundt 20 andre kilder innen redning og beredskap tilgjengelige kun et tastetrykk unna.

Klikk på knappen merket TERMER på denne nettsiden eller last ned Termer-appen for å komme i gang.

Publisert i