Sommeren 2020

Sommeren er alltid en travel tid for redningstjenesten. Det preger den operative hverdagen til både Hovedredningssentralen og alle de ulike samvirkepartnerne vi er avhengige av. Det skyldes først og fremst at det er folks ferie og fritid som er bakgrunnen for flertallet av de redningsaksjonene som Hovedredningssentralen er involvert i gjennom et år. Hendelser med kommersielle aktører, som for eksempel cruisebåtnæringen, inntreffer naturligvis langt sjeldnere – men er desto mer alvorlig når de først forekommer.

I løpet av våren ble det mer og mer klart at i år ville det bli en «annerledes-ferie» for svært mange nordmenn. Salgstallene for fritidsbåter, bobiler og fritidsutstyr viste også at mange forberedte seg på Norges-ferie, og at det for mange ikke var aktuelt å «bare» være hjemme.

Hovedredningssentralen var naturligvis spent på hvordan dette ville slå ut på hendelsesstatistikken. Ville frafallet av utenlandske turister medføre færre redningsaksjoner? Eller ville uerfarne nordmenn på tur i ukjent farvann føre til en kraftig økning? Hovedredningssentralen forberedte seg naturligvis på det siste.

Når vi nå går gjennom statistikken for sommerens redningsaksjoner, ser det ikke ut til at noen av delene skjedde. Fra Hovedredningssentralens ståsted opplevde vi stort sett en helt normalt travel sommer.

Pr 31. august i år var Hovedredningssentralen involvert i til sammen 5689 hendelser. På samme tid i fjor var antallet 5952. Nedgangen i antallet hendelser skyldes derimot de første «Korona-månedene», hvor tempoet i all aktivitet gikk ned, både i Norge og resten av verden – slik grafen over viser. Når vi ser på antall hendelser i juni, juli og august, er det kun 21 hendelser flere i år enn i 2019.

Når vi ser på antall hendelser på sjøen, viser grafene en aktivitet som nærmest er identisk med de siste tre år – med unntak av 2017 som var en særlig travel sommer. Grafen viser også at båtfolket tok myndighetens oppfordring om å droppe båtturen i påskeferien på alvor. Vi gjør oppmerksom på at antall registrerte sjøhendelser også inkluderer et antall internasjonale hendelser som HRS var involvert i, slik kartet under viser.

I grafen ovenfor vises alle redningsaksjoner på land som er registrert ved Hovedredningssentralen. De aller fleste av disse delegeres rutinemessig til en av de mange Lokale Redningssentralene (LRS).

Her ser vi en økning i antall hendelser i sommerperioden juni, juli og august. Sammenlignet med 2018, som var en travel sommer på land, var det en økning på ca 8%. Juli måned skiller seg særlig ut innenfor kategorien «Savnet person», hvor vi registrerte til sammen 180 hendelser. Dette utgjør en økning på hele 30% sammenlignet med 2019.

Når vi vurderer sommeren under ett, er det ingen tvil om at nordmenn har klart å kompensere for de hendelsene som utenlandske turister normalt genererer. Samtidig har vi grunn til å tro at det er den generelle økte aktiviteten som er bakgrunnen for den beskjedne økningen vi opplevde, og ikke at uerfarne nordmenn på tur har opptrådt spesielt uaktsomt.

På sjøen har det vært mange mindre alvorlige hendelser, som ikke defineres som redningstjeneste og dermed ikke koordineres av Hovedredningssentralen. Dette har ført til mange såkalte «medlemsoppdrag» for Redningsselskapet.

Redningstjenesten er helt avhengig av innsatsen fra de ulike frivillige organisasjonene, og når det er travelt på Hovedredningssentralen er det også travelt for dem.
Eksempelvis rapporterer Røde Kors også om en svært travel sommer, men en økning av deres aktivitet på hele 20%. Dette samsvarer langt på vei med våre tall knyttet til kategorien «Savnet person», som er en kategori hvor frivillige redningsressurser brukes i stor grad. Både Røde Kors og andre frivillige organisasjoner bidrar i tillegg i mange andre aktiviteter enn ren redningstjeneste, herunder oppdrag på vegne av helsevesenet.

Bak alle disse tallene står det sterke opplevelser for de som trengte hjelp. Og tallene vitner en høy aktivitet, og et sterkt engasjement blant redningsressurser fra offentlige, frivillige og kommersielle aktører.

Kapasiteten ved Hovedredningssentralen utfordres oftere nå enn før, og dette bekymrer oss selvsagt. Heldigvis kan vi se tilbake på nok en sommersesong hvor vi var i stand til å håndtere de redningsaksjonene som ble kastet hos oss, og hvor samvirke mellom alle de ulike aktørene vi skal koordinere fungerte på en god måte.

Publisert i