Grensekartseminar

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Kartverkets Grensekartseminar tar for seg behovet for å dele geodata mellom myndigheter, fylker og kommuner på begge sider av den norsk-svenske grensen. Hovedredningssentralene deltar.

Publisert i