Grensekartseminar

Fra 13.10.2016 til 14.10.2016


Kartverket arrangerer seminar om deling av kartdata mellom Norge og Sverige

Kartverkets Grensekartseminar tar for seg behovet for å dele geodata mellom myndigheter, fylker og kommuner på begge sider av den norsk-svenske grensen. Hovedredningssentralene deltar.