Helikopterstyrt vest av Sotra onsdag 28. februar

Bilde av et redningshelikopter over sjø, tatt fra et annet helikopter som flyr litt skrått over det første helikopteret.
Illustrasjonsfoto: Redningshelikopter SAR Queen (foto: Fabian Helmersen/Forsvaret)
Bilde av et redningshelikopter over sjø, tatt fra et annet helikopter som flyr litt skrått over det første helikopteret.
Illustrasjonsfoto: Redningshelikopter SAR Queen (foto: Fabian Helmersen/Forsvaret)

I etterkant av helikopterstyrten vest av Sotra har Hovedredningssentralen registrert spørsmål knyttet til hvorfor en person ble liggende igjen i sjøen etter at SAR Queen hadde plukket opp fem personer.

− I en totalvurdering av situasjonen, basert på observasjoner på skadestedet og kompleksiteten i det medisinske bildet i kabinen på SAR Queen, så mannskapet det som nødvendig å gå til Haukeland raskest mulig med de fem personene som på det tidspunktet var tatt ombord i helikopteret. Det sier Andreas Næsheim, operativ redningsinspektør ved Hovedredningssentralen.

Han fortsetter:

− Ut fra den kunnskapen vi har nå er det rimelig å legge til grunn at disse vurderingene har bidratt til å redde liv.

− Det var den Equinor-ansatte sykepleieren som ble heist opp av Florømaskinen, og dermed ankom sykehuset på Haukeland sist. Der ble hun som kjent senere erklært omkommet. I transporten på vei til Haukeland gjorde mannskapet sitt ytterste for å ivareta henne. Vi er lei oss for at ikke alle seks overlevde, og vår medfølelse går til de som har mistet en de hadde kjær, sier Næsheim. 

Av hensyn til taushetsplikten kan ikke Hovedredningssentralen gi ytterligere kommentarer knyttet til de helsemessige vurderingene og tilstanden til den enkelte, og vi ber om respekt for at vi ikke kan utdype dette nærmere.

Oppsummert

Oppsummert opplever Hovedredningssentralen at håndteringen av situasjonen på onsdag var effektiv. Ved at SAR Queen var på treningstur da alarmen gikk, ankom de skadestedet om lag 20 minutter før de eventuelt ville gjort det hvis de var på hjemmebase.

− Vår gjennomgang tegner et bilde av et helikoptermannskap som kom raskt fram og har stått i harde prioriteringer. Basert på beste tilgjengelig kunnskap og observasjoner der og da, endte de opp med vurderinger som med høy grad av sannsynlighet har bidratt til å redde liv.  Videre opplevde vi at alle som deltok onsdag kveld gjorde det de kunne for å bidra på best mulig måte, og Hovedredningssentralen ønsker å rette en takk til alle som deltok og stilte sine ressurser disponible for oss i redningsarbeidet, sier Kjetil Lussand. Han er avdelingsdirektør ved Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Publisert i